USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICE VITALIS.BA

Korištenje web stranice vitalis.ba, počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja stranice podrazumijeva da se u cjelosti slažete sa uslovima korištenja. Molimo Vas da pročitajte detaljne Uslove korištenja u nastavku. Hvala na razumijevanju.

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i Vitalis. Glavna vitalis.ba web stranica je sastavljena od različitih pojedinačnih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja vitalis.ba. vitalis.ba web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje web stranice vitalis.ba od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.

Vitalis zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava vitalis.ba web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.

Vitalis web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom vitalis.ba. Za takve web stranice Vitalis ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. Vitalis omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike Vitalis web stranice i eksternih web stranica.

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da Vitalis web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje Vitalis, a također ne smije onemogućiti korištenje Vitalis drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa Vitalis izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz Vitalis.

Vitalis nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema Vitalis u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Vitalis je vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici mogu pronaći na web stranici vitalis.ba u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan, tačan i ažuran. U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, Vitalis neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem vitalis.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost vitalis.ba proizvoda i usluga, nedostupnost web stranice.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti vitalis.ba web stranicu te povezane proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, Vitalis zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup vitalis.ba web stranici bez prethodne najave.