Često postavljena pitanja

Pogledajte često postavljena pitanja koja se odnose na naše usluge

Prijem pacijenta u Dom Vitalis podrazumijeva detaljniji razgovor socijalnog radnika sa srodnicima koji pacijenta smještaju u Dom, pri čemu se vrši provjera da li je prikupljena sva potrebna dokumentacija, potpisuje se Ugovor o pružanju usluga, izdaje se Račun za smještaj i prikupljaju sve potrebne informacije potrebne za popunjavanje Prijemnog lista. Po potrebi, tokom ovog razgovora daju se i odgovarajuće informacije o mogućnosti ostvarivanja različitih prava iz oblasti socijalne zaštite (npr. ostvarivanje prava na tuđu njegu i pomoć, prebacivanje penzije na adresu Doma, ostvarivanje prava na besplatne pelene za odrasle, način dobivanja Punomoći preko Općine i sl.).

Za to vrijeme medicinsko osoblje vrši prijem pacijenta, smješta ga u odgovarajuću sobu i posprema stvari pacijenta. Medicinsko osoblje se dodatno upoznaje sa medicinskom dokumentacijom, dosadašnjim istorijatom bolesti i propisanom terapijom pacijenta, a dodatno se sa srodnicima pacijenta dogovara oko načina nabavke lijekova, pelena i drugih sredstava potrebnih za optimalnu medicinsku njegu pacijenta.

Postoji više dostupnih kanala komunikacije naših pacijenata sa rodbinom, kao što su Viber, Skype, WhatsUp ili telefon. Naši pacijenti koji mogu samostalno koristiti navedene kanale i tehničku opremu (pametni telefon, tablet i sl.) imaju mogućnost da kontaktiraju rodbinu kada god to oni požele. Pacijentima koji ne posjeduju tehničku opremu omogućeno je da koriste opremu Doma Vitalis kako bi kontaktirali rodbinu u unaprijed dogovorenim terminima.

Već pri samom prijemu porodicama se nudi mogućnost deponovanja ličnog novca pacijenta na blagajni Doma za njegove/njene dodatne potrebe. Ukoliko se porodica odluči za isto otvara se novi finansijski karton koji sadrži podatke o iznosu novčanih sredstava ostavljenih za lične potrebe, datumom i podacima o osobi koja je deponovala novac. Finansijski karton je dostupan na uvid porodici u svakom trenutku i jedanput mjesečno dostavlja se putem e- maila obvezniku plaćanja smještaja pacijenta u Dom.

U trenutnim uslovima uzrokovanim pandemijom COVID-19 i uz saglasnost nadležnih organa, posjete pacijentima Doma Vitalis su dozvoljene isključivo u periodu od 14 – 17 sati, uz obavezne propisane mjere epidemiološke zaštite (nošenje maske, distanca, dezinfekcija, mjerenje temperature) i uz prethodnu telefonsku najavu posjete. Posjete pacijentima u Domu se realizuju isključivo u dvorištu ili dnevnom boravku u prizemlju objekta, dok ulazak u sobe pacijenata nije dozvoljen. Maksimalno vrijeme posjete je 40 minuta.

Pored toga, moguće je i izvođenje pacijenta van Doma uz prethodnu telefonsku najavu i uz popunjenu Izjavu o zaštiti pacijenta od potencijalne zaraze COVID-19 koja se popunjava na licu mjesta po dolasku u Dom. To znači da se posjetitelji obavezuju da će pacijent biti pod nadzorom u krugu porodice, na otvorenom prostoru, bez izloženosti kontaktu sa osobama sa potencijalnom sumnjom na zaraženost COVID-19 i uz pridržavanje općih uputa o zaštiti vezanoj za pandemiju (maska, rukavice, dezinfekcija, izbjegavanje „grupnog druženja“ itd.)

Svaki pacijent u sobi ima svoj krevet, lični ormar i noćni ormarić. Tip kreveta se razlikuje u ovisnosti od potreba pacijenta (kreveti za pokretne ili kreveti za nepokretne osobe). Svaka soba je za naše pacijente opremljena sa kablovskim TV-om i drugim funkcionalnim i ukrasnim detaljima (zidni sat, cvijeće, zavjese i sl.). U sobu se skladno dogovoru mogu donijeti i male sopstvene stvari (slike itd.)

Da, naravno! Osoblje svakodnevno podiže nepokretne korisnike u kolica gdje provode vrijeme u zajedničkim prostorijama ili ljeti na terasama.

Također, redovno se organizuju šetnje u kolicima uz pratnju gdje korisnici imaju priliku uživati u prirodi i popiti kafu u obližnjim ugostiteljskim objektima.

Naravno da ne! Osoblje će nahraniti svakog pojedinog korisnika koji ne može ili ne zna sam dakonzumira obrok (hranu i tečnosti).
Hrana se najčešće pasira osobama koje otežano gutaju.

Socijalna radnica ima poseban zadatak da nakon prijema novog korisnika smještaja preuzme brigu i usmjeri pažnju na njegovo prilagođavanje na život u Domu. Korisnik se upoznaje sa drugim korisnicima kao i svakodnevnim aktivnostima i rasporedima u Domu.

Kroz individualne razgovore nastoje se razumjeti strahovi “novog početka” i promjene te objasniti i pružiti podrška u prvim danima života u Domu, a naravno i kasnije. Pored toga, svo osoblje je svjesno da dolazak starije osobe u novu sredinu nije jednostavan, stoga pokušava svojim ljubaznim i toplim pristupom olakšati navikavanje na život u Domu i sam Dom kao okruženje.

Naša iskustva pokazuju da su potrebne min. 4 sedmice (1 mjesec) da se osoba navikne na nove uslove života. Normalno je očekivati da će pogotovo dementne osobe tražiti da idu kući u prvim danima. Također, potrebno je dati osobi priliku i vrijeme da se navikne na novi život i okruženje.

Da, u Dom primamo i osobe oboljele od demencije. Ovakve osobe moraju biti pod odgovarajućom neuropsihijatrijskom terapijom. Osobama koje su i pored terapije agresivne te ugrožavaju mir i red u Domu, zadržavamo pravo otkazati smještaj. Osobe sa drugim psihičkim oboljenjima ne primamo u Dom.

Osoblje reaguje na sve promjene zdravstvenog stanja te u konsultaciji sa ljekarom internistom postupa dalje u uključivanju odgovarajuće terapije. Ukoliko postoje indikacije da je kod osobe došlo do moždanog, odnosno srčanog udara ili drugih stanja koja ugrožavaju život, osoblje poziva Hitnu medicinsku pomoć koja dalje preuzima brigu o korisniku.

Ukoliko je stanje hitno (ako je došlo do loma ili pada) prevozimo našim santetskim vozilom u najbliži centar urgentne medicine.

Dom Vitalis, između ostalog, u okviru smještaja pruža i usluge prehrane kojima se osiguravaju tri dnevna obroka, ali i međuobroci koje čine voće i slastice, te se osigurava dijetalna prehrana za osobe koje boluju od dijabetesa, a prema potrebi se osigurava i kašasti obrok za osobe sa takvom vrstom potrebe.

U Domu Vitalis zajedno proslavljamo praznike i rođendane svakog našeg pacijenta. Prethodno se poziva rodbina slavljenika i zajednički dogovara način organizovanja rođendanske proslave, pravljenje ili naručivanje torte, darova i sl. Socijalni radnik organizuje druženje u jednoj od prostorija, pozovu se drugi korisnici i sve je propraćeno sa muzikom i plesom. Korisnici se počaste tortom, sokovima i slatkišima, a na kraju se napravi i par fotografija za uspomenu. Ovakav vid proslave je od velikog značaja za naše korisnike jer se osjećaju sretno i prihvaćeno.

Baš kao što se za prve dane smještaja u Dom posebna pažnja posvećuje adaptaciji i integraciji u novu životnu sredinu, tako je prilikom odlaska pacijenta iz Doma potrebno napraviti adekvatnu pripremu za separaciju i napuštanje Doma. Zbog toga je poželjno da namjeru za odlazak pacijenta iz Doma rodbina iskaže barem 3 dana prije planiranog odlaska, nakon čega slijedi kratak period emocionalne i praktične pripreme za napuštanje Doma i dogovaranja nastavka interakcije (poznanstava i prijateljstava stečenih u Domu) nakon napuštanja Doma.

Ovdje treba imati u vidu da odlazak pacijenta iz Doma nije samo neugodan za samog pacijenta, već i za druge pacijente sa kojima se uspostavio prjateljski odnos. Ipak, na kraju odlazak iz Doma može imati i pozitivan efekat, što znači da se korisnik rehabilitovao i da je spreman vratiti se kući. Osoblje Doma se trudi da pruži punu podršku i njegu svojim korisnicima dok su u Domu, a u slučaju njihovog povratka svakako Vam i dalje stoje na raspolaganju.