Post-COVID oporavak

Specijalna usluga u Domu Vitalis
Oporavak starijih osoba od COVID-19 infekcije

Post-COVID stadij je period kada bolesnici i dalje imaju raznovrsne tegobe, a traje tri do šest mjeseci kada su izvjesne i određene komplikacije te je zbog toga je neophodno obezbijediti kvalitetno praćenje pacijenata, pogotovo onih kod kojih je COVID-19 razvio ozbiljniju kliničku sliku.

Kakvi se simptomi pojavljuju i kako ih prepoznati?

Pacijenti koji se oporavljaju nakon liječenja od COVID-19 imaju različite simptome, od hroničnog umora, malaksalosti i slabost mišića, otežanog disanja, kašlja i bol u grudima, boli u zglobovima i glavobolje, pa do aneksioznosti i depresije te naglog povećanja ili smanjenja tjelesne mase.

Kome smo program namijenili?

Post-COVID program je namijenjen svim osobama preko 75 godina koji su imali pozitivne testove i liječili se od koronavirusa (COVID-19 infekcije) i koji su negativni.

Kako mi pomaže Post-COVID program oporavka?

Post-COVID program oporavka pomaže u rješavanju širokog spektra fizičkih simptoma nakon bolničkog i kućnog liječenja. Kako bolest utiče različito na pacijente, tim Doma Vitalis kreira INDIVIDUALNI PLAN NJEGE za svakog pojedinca.

Koja je cijena Post-COVID programa oporavka?

Cijena se formira shodno individualnom planu njege.

Kontrolu vitalnih parametara (mjerenje krvnog pritiska, tjelesne temperature i pulsa);
Mjerenje saturacije O2;
Davanje suportivne terapije (unos vitaminskih, probiotskih preparata uz medicinski nadzor);
Davanje infuzijskih otopina intravenoznim putem;
Antitrombotičku terapiju;
Individualne i grupne vježbe – aerobne vježbe disanja, izdržljivosti, jačanja muskulature, šetnje;
Psiho-socijalnu podršku;
Pregled doktora interniste;
Pregled doktora fizijatra uključujući izradu plana kinezi-terapijskog programa koju sprovodi fizioterapeut;
Pružanje laboratorijskih usluga (hematološke pretrage, koagulacijske pretrage, medicinsko-biokemijske dijagnostike itd.);
Vršenje hematološke pretrage: kompletna krvna slika (kks) i diferencijalna krvna slika (dks);
Vršenje koagulacijske pretrage: protrombinsko vrijeme (pv), aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aptv), fibrinogen, d-dimeri;
Vršenje medicinsko-biokemijske dijagnostike: c-reaktivni protein (crp), sedimentacija eritrocita (se),natrij, kalij, kloridi, urea, kreatinin, ukupni proteini, albumin, ast, alt, ggt;
Vršenje pretrage urina: kompletna pretraga urina;
Pružanje subspecijalističkih pregleda – pulmološki i infektološki;
Vršenje kliničkih pregleda kod pulmologa (perkusija i auskultacija pluća) detaljno ispitivanje plućne funkcije – spirometrija s ventolin testom, pulsna oksimetrija, ultrazvuk cijelog prsišta – anteriorni i posteriorni prikazi);;
Organizovanje kontrolnih pregleda RTG pluća (uz pratnju medicinske sestre);
Procjene potreba upućivanja na daljnju dijagnostiku;

#njegaodsrca

Našim pacijentima pružamo isključivo najbolju njegu po najvišim svjetskim standardima. Podržite naš rad na društvenim mrežama. 

Kontakt telefon:
Dom – 033 637 662
Sanitet – 061 439 300

Email adresa:
dom@vitalis.ba

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Nedjelja
00:00 – 24:00