Dom za starije 033/637 662, Kućna njega 033/618 655, Sanitetski prevoz 061/482 882

OSOBLJE

Polažemo veliki značaj na ljubazan odnos našeg osoblja prema korisnicima i punu posvećenost radu sa njima.

Osoblje doma čini stručno i educirano medicinsko osoblje sa višegodišnjim iskustvom na polju medicinske njege bolesnika. To su medicinske sestre i tehničari općeg ili psihogerijatrijskog smjera, školovane njegovateljice/njegovatelji, fizioterapeut, te socijalni radnici/radni terapeuti.

U saradnji sa „Seniorenresidenz – Am Kurpark, Wien“ osiguravamo redovna usavršavanja i prakse našeg osoblja u Austriji kako bismo našim korisnicima osigurali njegu i socijalnu brigu koja ide u korak sa novim saznanjima i napredcima na području sestrinstva, njege i socijalnog rada sa starijim osobama.

Posebno ističemo naše iskustvo u radu sa oboljelima od demencije gdje primjenjujemo takozvanu „Validation Therapy“ od Naomi Feil.

Pošalji upit
Call Now Button