Dom za starije 033/637 662, Kućna njega 033/618 655, Sanitetski prevoz 061/482 882

KUĆNA NJEGA

Kućna njega je zdravstvena usluga medicinske njege kod Vaše kuće u mjeri i intenzitetom koja je prilagođena potrebama korisnika usluge.

Vitalis je prva privatna registrovana ordinacija za kućnu njegu i liječenje starijih i bolesnih osoba u BiH. Osnovana je 1999. godine uz odobrenje Ministarstva za zdravlje FBiH, a pod stručnom kontrolom ljekara spec. int. med. Dr. Avdije Bašića. Naš tim okuplja isključivo stručne medicinske sestre i njegovateljice koje su specijalizovane za kućnu njegu i liječenje pacijenata.

Našim individualno kreiranim konceptom kućne njege starijih i bolesnih osoba pružamo pacijentima usluge kućnih posjeta i do 3 puta dnevno, a u slučajevima koji to zahtjevaju i višesatnu brigu koja uključuje čuvanje, pranje, kupanje, hranjenje i davanje lijekova. Pored toga pružamo i niz stručnih medicinskih usluga.

Usluge kućne njege

Patronažna njega pacijenata (opća i specijalna) po potrebi jedanput, dvaput ili tri puta dnevno (posjeta traje do sat vremena).
Boravak kod pacijenta (24h, 12h, 8h ili 4h)podrazumjeva sljedeće poslove koje medicinska sestra/tehničar obavlja:
Pranje, kupanje, hranjenje, davanje oralne i druge terapije, presvlačenje kreveta
Profilaxa dekubitusa, profilaxa pneumonije i sl.
Praćenje vitalnih parametara pacijenata (tlak, puls, diureza, temperatura i objektivni satatus)
Izvođenje u šetnje i mobilizacija pacijenta, nabavka namirnica i plaćanje računa, osnovni kućanski poslovi higijene stana, spremanje i davanje obroka (samo kod višesatnog boravka)

Stručne medicinske usluge

Davanje svih vrsta injekcija, inzulina i infuzija
Promjena trajnih katetera
Postavljanje vanjskih katetera
klizma
Vađenje krvi i uzimanje urina za sve vrste laboratorijske dijagnostike
Previjanje rana, vađenje konaca
Njega dekubitusa i ulkus crurisa
Pregled ljekara (internista, neuropshihijatar – u kućnoj posjeti)
Fizikalna terapija
Mjerenje šećera
Davanje inzulina i obuka pacijenata za samostalno davanje
Njega raznih vrsta stoma (anus preter i dr.)

Call Now Button